བོད་སོམ Панча Буда дхияна (тибетска будистка медитация) ལྔ སངས་རྒྱས

ЛИЧНИ И ГРУПОВИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ТИБЕТСКА МЕДИТАЦИЯ

བོད་སོམ Панча Буда дхияна (тибетска будистка медитация) ལྔ སངས་རྒྱས

 

Полезни линкове:

https://youtu.be/2GrEyLicgIc

https://youtu.be/8Ugm0rm5jzk

 

Какво ще постигнете:

  • Усвояване на принципите в светската и трансцеденталната тибетска будистка медитация;
  • Овладяване на принципите на медитацията като инструмент и най-надеждния посредник между Вашите идеи и тяхната реализация;
  • Стратегии за промяна на живота Ви и насочването му във вярната и плодотворната за Вас посока.

Какво ще получите:

  • Материали за курса в дигитален вид, видеоматериали (електронни методически пособия и учебни филми);
  • Международно признати сертификати на английски език за завършеното ниво на обучение;
  • Възможност за закупуване на преференциални цени на масажни пособия, материали, лечебни субстанции и сакрални предмети.

 

ТЕМИ НА ЗАНЯТИЯТА

Комплекс от базисни медитативни техники в тибетския Будизъм за развитие на интуицията и свръхсъзнанието

Изграждане на правилен път за съждение, основан на Причината и Следствието

Методика за откриването на истинските причини за явленията и събитията в нас и около нас

Медитативни техники за развитие на образното мислене и визуализацията, където разполагайки само с няколко детайла постигаме цялото (светски, трансцедентални и лечебни)

 

ТИБЕТСКАТА БУДИСТКА МЕДИТАЦИЯ

Медитацията е една от основните практики на Будизма, създадена от Гаутама Сидхарта (563-483 пр. н. е.), наречен Буда. Обучението в Тибет преминава през четири етапа, първите два от които са предмет на настоящите консултации. Нивото на познание и инициация в тях се нарича Бодхичитта („разбуден ум“ – санскр.). Чрез оригиналната система на историческия Буда, наречена Гуру Йога се навлиза в практиките за претворяването на идеите ни в реалност; в осмислянето на живота и насочването му към възвишени и духовни цели. Самата дума „медитация” значи „посредничество” и е път, по който човекът може да достигне истинско просветление.

 

СВЕТСКА МЕДИТАЦИЯ

Първото ниво, което се постига чрез Гуру Йога е развиване на ума в направлението Постигане на истината за човека и Вселената – на самата истина, а не на коя да е концепция за нея. Изграждането на правилен път за съждение е същината на Будистката практика, основана на Причината и Следствието. Медитацията е най-прекият път към тяхното разбиране, възприемане, овладяване и насочване към желаното от нас направление. Тази техника се нарича Светска медитация и нейна цел е осъществяването на нашите мечти днес, сега, в този живот.

 

ТРАНСЦЕДЕНТАЛНА МЕДИТАЦИЯ

Второто ниво, което се овладява с помощта на Дхиана е Трансцеденталната медитация. Както мускулите на човека се нуждаят от непрекъснато движение, развиване на техните качества и издръжливост, за да могат да извършват координирани и продуктивни действия, така и умът може и трябва да бъде трениран. Тази великолепна техника, завещана ни от историческия Буда, прави ума ни гъвкав, бърз, съжденията ни стават многовариантни, за миг рисуваме ясни картини в своето въображение и разбираме, преди да сме узнали. Това ниво на медитация разгръща образното мислене и визуализацията, където разполагайки само с няколко детайла постигаме цялото.

 

ВОДЕЩИЯТ ИНСТРУКТОР

С тибетски Будизъм и медитация проф. д-р Александър Илиев започва да се занимава от 1991 година, когато Н.С. Далай лама ХІV посещава България. Водещият консултациите изучава в Тибет, Индия, Непал и Шри Ланка практиките на светската и трансцеденталната медитация, събрани в канона Панча Буда (пробуждане на петте начала в Човека – Земя, Вода, Въздух, Огън и Етер, от които е изградена хармонично цялата Вселена и самите ние, като нейни рожби). Завършилите консултациите биват инициирани с лична мантра и стъпват на пътя на разбудения ум или Бодхичитта. С него сами могат да развиват своето съзнание, енергия, хармония и способности за милосърдие и обич.

 

Общ хорариум по темите:

60 академични часа; Личните консултации се договарят между обучаемия и инструктора, според възможностите им Груповите консултации се провеждат в шест дни

Времетраене на блоковете:

по 3 часа на ден за личните

по 10 часа на ден за груповите

Инструктор на консултациите:

Проф. д-р Александър Илиев, ръководител на класове в НАТФИЗ „Кр. Сарафов”, ПУ „Паисий Хилендарски“; Carnegie Mellon University, PA, USA

Време за провеждане на консултациите:

по договаряне с обучаемия/групата

Минимален брой участници в група – 10 души

Място на провеждане:

Първа възможност:

София, ул. „Отец Паисий” 42, зад централната сграда на Лукойл, метростанция „Опълченска“, колелото на трамвай № 20; отоплена зала, безплатен паркинг в двора, безплатен WiFi

Втора възможност:

В избрана от участниците зала при покана за провеждане на консултациите на друго място

 

Спазване на азиатския принцип:      

25% теория, 75% практика

Необходимо облекло:

Спортно, удобно; туфли, гуменки, еспадрили или меки маратонки на краката

Необходими пособия:

Тетрадка, химикалка, външна памет (флашка) < 8 GB

Възраст на курсистите:            

Над 12 навършени години, горна граница няма

Такса на участник:  

Индивидуални консултации по 25 лв. на час

При предплащане на всички часове: 20 % отстъпка

Групови консултации 600 лева на участник

над 15 души: 20% отстъпка за всеки член

 

 

Ако искате да постигнете перфектно физическо и психическо здраве,

да изучите и прилагате най-древната система за свързване на тяло, душа и дух,

просто се запишете!